REGULAMIN PUCHARU BRANŻY SPOŻYWCZEJ W PIŁCE NOŻNEJ FOOD-BALL 2020

I.IMPREZA I ORGANIZATOR

 

 

1. Puchar Branży Spożywczej w Piłce Nożnej FOOD-BALL 2020, zwanej dalej Imprezą,  to turniej drużyn w piłce nożnej, w którym występują amatorskie zespoły reprezentujące swoje zakłady pracy.

 

2. Organizatorem Pucharu Branży Spożywczej w Piłce Nożnej FOOD-BALL 2020, zwanym dalej Organizatorem jest firma SALMON HYGIENE Polska sp.z o.o.  z siedzibą w Kielcach, przy ul.Ściegiennego 252.

 

4. Partnerami organizacyjnymi Imprezy są firmy oraz instytucje: CID LINES Sp. z o.o., Global Food Sp. z o.o. Sp.K., Hillbrush Ltd., CleanAcces sp. z o.o., FOODjobs sp. z o.o., Gminny  Ośrodek Kultury w Nowinach Perła, Hotel Binkowski Resort, Keepermania.

 

3. Firmy wystawiające swoje drużyny, nazwane będą dalej Uczestnikiem.

 

 

 

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 

1. Termin Imprezy – 17-18.04.2020

 

2. Miejsce rozgrywania Imprezy – boisko GOK Nowiny Perła, Perłowa 1 Sitkówka-Nowiny

 

3. Miejsce zakwaterowania – Hotel Binkowski, Wojciecha Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

 

 

III. ZESPOŁY I UCZESTNICTWO

 

 1. Uczestnikiem może być reprezentacja firmy – zawodnicy oraz delegacja – maksymalnie 15 osób, w tym drużyna złożona z minimum 6 zawodników, wraz z minimum 1 bramkarzem.

 2. Zawodnikami drużyn mogą być tylko osoby pełnoletnie, będące pracownikami lub współpracownikami firmy zgłaszającej uczestnictwo, nie będące zawodnikami drużyn 4 ligowych lub lig wyższych.

 3. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki, wynikające z ich stanu zdrowotnego.

 4. Uczestnik zgłaszający do Imprezy swoją drużynę zobowiązany jest do bezwzględnego ubezpieczenia zawodników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w wyniku uprawiania piłki nożnej.

 5. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia swoim Zawodnikom odpowiedniej jednolitej odzieży – strojów sportowych z numeracją – oraz obuwia odpowiedniego do gry na nawierzchni syntetycznej, w przypadku gdy kolorystyka strojów grających ze sobą drużyn jest podobna, jedna z drużyn wystąpi w znacznikach zapewnionych przez Organizatora. Zdecyduje o tym losowanie przeprowadzone przez sędziów.

 6. Organizator zapewnia piłki do gry.

 7. Organizator zapewnia transport z hotelu na boisko.

 8. Na teren boiska i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych. Inne regulacje określa regulamin obiektu.

 9. Na terenie boisk i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających.
 1. Osoby nietrzeźwe nie będą brały udziału w meczach.

 2. Firma zgłaszająca wyraża zgodę na używanie logo i nazwy firmy w kontekście informowania w mediach o udziale ich drużyny. Jeśli drużyna ma własny herb i nazwę, będzie ona także podana – przedstawiciel drużyny zobowiązany jest wysłać taką informację do Organizatorów.

 3. Osoby obecne na meczu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Każdy z Uczestników jest zobowiązany podczas turnieju (na terenie hotelu i obiektu sportowego – z wyjątkiem gier meczowych, transferów pomiędzy hotelem i obiektem sportowym) posiadać widoczny identyfikator przekazany przez organizatora podczas rejestracji.

 2. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestników, ale firmy, które oni reprezentują.

IV. ZGŁOSZENIA

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.food-ball.com

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i dokonanie
opłaty wpisowej.

 

4. Opłatę należy dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni, od daty

otrzymania faktury Vat, na konto 6502490 0005 0000 4600 359 2519. Organizator
wystawi fakturę Vat w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Uczestnika.

 

5. Wysokość opłat wynosi wpisowe 1500 netto od drużyny i 95 zł netto + 23% Vat za każdą osobę (maksymalna ilość osób 15).

 

6. Po dokonaniu opłaty wpisowej nie jest ona zwracana, w przypadku
rezygnacji Uczestnika z udziału w Imprezie.

 

7. Z jednej grupy kapitałowej mogą brać udział maksymalnie 2 drużyny.

 

V. ZASADY GRY I KLASYFIKACJA

 

1. Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów. 

2. Liczba drużyn

a)     drużyna może liczyć z rezerwowymi maksymalnie 12 zawodników, w tym  minimum 1 bramkarza.

b)     w grze bezpośrednio bierze udział 6 osób – 5 zawodników + 1 bramkarz,

c)     ilość zmian w trakcie meczu jest dowolna, zmiany możliwe tylko wtedy, kiedy drużyna posiada piłkę – kara w przypadku zmiany zawodnika gdy drużyna przeciwna przy piłce: 1min.

3.Do obsługi turnieju Organizator zapewnia 4 profesjonalnych sędziów.

4.Sekretarzem turnieju jest osoba zgłoszona przez Organizatora.

5.Klasyfikacja i system rozgrywek

a) Zasady Ogólne

• czas gry wynosi 2 razy po 8 minut, przerwa twa 1 minutę, w trakcie której następuje zmiana stron.

• czas odmierza organizator/sędzia boiskowy, który kończy grę gwizdkiem,

• mierzący czas zatrzymuje w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego,

• mecze odbywać się będą na boisku ‚A’ i ‚B’ usytuowanych w szerz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o szerokości 62 x 30 m

• Uczestnicy grają piłką rozmiar 5,

b) Zasady Gry – Rzuty:

• bramka jest uznana, gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,

• rzut karny wykonuje się z linii 7 m,

• auty boczne wykonuje się nogą z linii boiska,

• aut bramkowy bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,

• bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu wolnego bezpośredniego, rozpoczęcia gry, rzutu rożnego lub dowolnego strzału samobójczego,nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz rzutu pośredniego, sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,

• nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz rzutu pośredniego, sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,

• na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 5 sekund, przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu, piłkę przejmuje drużyna przeciwna,

• odległość obrońcy od piłki, podczas wykonywania rzutów i autów, wynosi minimum 3 m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka = 2min)

C) Zasady Gry – Gra niedozwolona:

• jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki „bark w bark”.

d) Zasady Gry – Kary:

• za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia każe zawodników żółtą kartką = 2min,

• przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek – nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko,

• za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika,

• ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych

e) Zasady Gry – Rozstrzygnięcia końcowe:

• przy rozgrywkach grupowych mecz może kończyć się remisem, w fazie finałowej remisy są rozstrzygane poprzez rzuty karne – wykonuje się 3 rzuty karne, a następnie po 1 strzale do wyłonienia zwycięzcy,

• przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,

• w rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn bierze się  pod uwagę:

·bezpośredni pojedynek,

·różnice bramek,

·ilość bramek zdobytych,

• Przy ilości drużyn 3 lub więcej z tą samą ilością punktów sporządza się tzw. „małą tabelkę” i bierze się pod uwagę:

·różnicę bramek w całym turnieju,

·ilość bramek zdobytych,

·w ostateczności, jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie,

f) Zasady Gry – Punktacja w fazie grupowej

• Zwycięstwo – 3pkt

• Remis – 1pkt

• Porażka – 0pkt

g) Zasady Gry – Punktacja w fazie finałowej

• Zwycięstwo – 3pkt

• Zwycięstwo po karnych przy remisie – 2pkt

• Porażka po karnych przy remisie – 1pkt

• Porażka – 0pkt

VI.NAGRODY

 1. Łączna wartość nagród wynosi 54.000,- złotych.

Zwycięzca 1 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 15.000,- zł

Zdobywca 2 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 8.500,- zł

Zdobywca 3 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 5.500,- zł

MVP Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł

Bramkarz Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł

Król Strzelców Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł

Pozostałe drużyny (4-16): statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 1.000,- zł

 1. Królem Strzelców zostaje zawodnik z największą ilością zdobytych bramek, a w przypadku kilku osób o tej samej liczbie goli – decyduje wyższa zajęta pozycja drużyny. W przypadku, gdy zawodnicy są z jednej drużyny, decyduje Organizator.
 2. MVP Pucharu wybiera Organizator i Partnerzy organizacyjni.
 3. Bramkarza Pucharu wybierają Uczestnicy – nie mogą jednak głosować na swojego zawodnika.

VII.PATRONATY

 1. Patronatem honorowym imprezę objęły instytucje: ECHO DNIA, Radio eM, CK SPORT, Kielecki Futbol, Rzeźnik Polski, Doceń Polskie, BMP,
 2. Patronatem medialnym – ECHO DNIA, Radio eM, CK SPORT, Kielecki Futbol, Rzeźnik Polski, Doceń Polskie, BMP
 3. Patronatem technicznym imprezę objęła firma RS ACTIVE – S.Szmal&R.Wasiak – Oficjalny Dystrybutor Marki Hummel

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania meczów.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym lub w hotelu.
 3. Mecze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że pogoda zagrażać będzie bezpieczeństwu Uczestników.
 4. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy Uczestników lub osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 8. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych firmy przez Organizatora, jego partnerów Organizacyjnych, Patronów Honorowych, Patronów Medialnych oraz Partnera technicznego.
 9. Wniesienie opłaty i zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie przez Uczestników oznacza akceptację i znajomość treści Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo do ostatecznej decyzji, czy dany Uczestnik weźmie udział w Imprezie.

Kielce 14.11.2019

logo_SHP_kolor_haslo150

KONTAKT

 • Ściegiennego 252 | 25-116 Kielce
 • kontakt@food-ball.com