REGULAMIN PUCHARU BRANŻY SPOŻYWCZEJ W PIŁCE NOŻNEJ FOOD-BALL 2020

I. IMPREZA I ORGANIZATOR

 1. Puchar Branży Spożywczej w Piłce Nożnej FOOD-BALL 2020, zwanej dalej Imprezą,  to turniej drużyn w piłce nożnej, w którym występują amatorskie zespoły reprezentujące swoje zakłady pracy.
 2. Organizatorem Pucharu Branży Spożywczej w Piłce Nożnej FOOD-BALL 2020, zwanym dalej Organizatorem jest firma SALMON HYGIENE Polska sp.z o.o.  z siedzibą w Kielcach, przy ul.Ściegiennego 252.
 3. Partnerami organizacyjnymi Imprezy są firmy oraz instytucje: CID LINES Sp. z o.o., Global Food Sp. z o.o. Sp.K., Hillbrush Ltd., CleanAcces sp. z o.o., FOODjobs sp. z o.o., Gminny  Ośrodek Kultury w Nowinach Perła, Hotel Binkowski Resort, Keepermania.
 4. Firmy wystawiające swoje drużyny, nazwane będą dalej Uczestnikiem.

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 1. Termin Imprezy – 17-18.04.2020
 2. Miejsce rozgrywania Imprezy – boisko GOK Nowiny Perła, Perłowa 1 Sitkówka-Nowiny
 3. Miejsce zakwaterowania – Hotel Binkowski, Wojciecha Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

III. ZESPOŁY I UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem może być reprezentacja firmy – zawodnicy oraz delegacja – maksymalnie 15 osób, w tym drużyna złożona z minimum 6 zawodników, wraz z minimum 1 bramkarzem.
 2. Zawodnikami drużyn mogą być tylko osoby pełnoletnie, będące pracownikami lub współpracownikami firmy zgłaszającej uczestnictwo, nie będące zawodnikami drużyn 4 ligowych lub lig wyższych.
 3. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki, wynikające z ich stanu zdrowotnego.
 4. Uczestnik zgłaszający do Imprezy swoją drużynę zobowiązany jest do bezwzględnego ubezpieczenia zawodników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w wyniku uprawiania piłki nożnej.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia swoim Zawodnikom odpowiedniej jednolitej odzieży – strojów sportowych z numeracją – oraz obuwia odpowiedniego do gry na nawierzchni syntetycznej, w przypadku gdy kolorystyka strojów grających ze sobą drużyn jest podobna, jedna z drużyn wystąpi w znacznikach zapewnionych przez Organizatora. Zdecyduje o tym losowanie przeprowadzone przez sędziów.
 6. Organizator zapewnia piłki do gry.
 7. Organizator zapewnia transport z hotelu na boisko.
 8. Na teren boiska i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych. Inne regulacje określa regulamin obiektu.
 9. Na terenie boisk i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających.
 10. Uczestnikiem może być reprezentacja firmy – zawodnicy oraz delegacja – maksymalnie 15 osób, w tym drużyna złożona z minimum 6 zawodników, wraz z minimum 1 bramkarzem.
 11. Zawodnikami drużyn mogą być tylko osoby pełnoletnie, będące pracownikami lub współpracownikami firmy zgłaszającej uczestnictwo, nie będące zawodnikami drużyn 4 ligowych lub lig wyższych.
 12. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki, wynikające z ich stanu zdrowotnego.
 13. Uczestnik zgłaszający do Imprezy swoją drużynę zobowiązany jest do bezwzględnego ubezpieczenia zawodników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w wyniku uprawiania piłki nożnej.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia swoim Zawodnikom odpowiedniej jednolitej odzieży – strojów sportowych z numeracją – oraz obuwia odpowiedniego do gry na nawierzchni syntetycznej, w przypadku gdy kolorystyka strojów grających ze sobą drużyn jest podobna, jedna z drużyn wystąpi w znacznikach zapewnionych przez Organizatora. Zdecyduje o tym losowanie przeprowadzone przez sędziów.
 15. Organizator zapewnia piłki do gry.
 16. Organizator zapewnia transport z hotelu na boisko.
 17. Na teren boiska i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych. Inne regulacje określa regulamin obiektu.
 18. Na terenie boisk i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających.
 19. Uczestnikiem może być reprezentacja firmy – zawodnicy oraz delegacja – maksymalnie 15 osób, w tym drużyna złożona z minimum 6 zawodników, wraz z minimum 1 bramkarzem.
 20. Zawodnikami drużyn mogą być tylko osoby pełnoletnie, będące pracownikami lub współpracownikami firmy zgłaszającej uczestnictwo, nie będące zawodnikami drużyn 4 ligowych lub lig wyższych.
 21. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki, wynikające z ich stanu zdrowotnego.
 22. Uczestnik zgłaszający do Imprezy swoją drużynę zobowiązany jest do bezwzględnego ubezpieczenia zawodników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w wyniku uprawiania piłki nożnej.
 23. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia swoim Zawodnikom odpowiedniej jednolitej odzieży – strojów sportowych z numeracją – oraz obuwia odpowiedniego do gry na nawierzchni syntetycznej, w przypadku gdy kolorystyka strojów grających ze sobą drużyn jest podobna, jedna z drużyn wystąpi w znacznikach zapewnionych przez Organizatora. Zdecyduje o tym losowanie przeprowadzone przez sędziów.
 24. Organizator zapewnia piłki do gry.
 25. Organizator zapewnia transport z hotelu na boisko.
 26. Na teren boiska i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia i posiadania przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych. Inne regulacje określa regulamin obiektu.
 27. Na terenie boisk i w trakcie rozgrywek zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.food-ball.com
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2020 roku.
 3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i dokonanie opłaty wpisowej.
 4. Opłatę należy dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni, od daty otrzymania faktury Vat, na konto 6502490 0005 0000 4600 359 2519. Organizator wystawi fakturę Vat w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Uczestnika.
 5. Wysokość opłat wynosi wpisowe 1500 netto od drużyny i 95 zł netto + 23% Vat za każdą osobę (maksymalna ilość osób 15).
 6. Po dokonaniu opłaty wpisowej nie jest ona zwracana, w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Imprezie.
 7. Z jednej grupy kapitałowej mogą brać udział maksymalnie 2 drużyny.

V. ZASADY GRY I KLASYFIKACJA

 1. Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów. 
 2. Liczba drużyn
  1. drużyna może liczyć z rezerwowymi maksymalnie 12 zawodników, w tym  minimum 1 bramkarza.
  2. w grze bezpośrednio bierze udział 6 osób – 5 zawodników + 1 bramkarz,
  3. ilość zmian w trakcie meczu jest dowolna, zmiany możliwe tylko wtedy, kiedy drużyna posiada piłkę – kara w przypadku zmiany zawodnika gdy drużyna przeciwna przy piłce: 1 min.
 3. Do obsługi turnieju Organizator zapewnia 4 profesjonalnych sędziów.
 4. Sekretarzem turnieju jest osoba zgłoszona przez Organizatora.
 5. Klasyfikacja i system rozgrywek
  1. Zasady Ogólne
   • czas gry wynosi 2 razy po 8 minut, przerwa twa 1 minutę, w trakcie której następuje zmiana stron.
   • czas odmierza organizator/sędzia boiskowy, który kończy grę gwizdkiem,
   • mierzący czas zatrzymuje w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego,
   • mecze odbywać się będą na boisku ‚A’ i ‚B’ usytuowanych w szerz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o szerokości 62 x 30 m
   • Uczestnicy grają piłką rozmiar 5,
  2. Zasady Gry – Rzuty:
   • bramka jest uznana, gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,
   • rzut karny wykonuje się z linii 7 m,
   • auty boczne wykonuje się nogą z linii boiska,
   • aut bramkowy bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,
   • bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu wolnego bezpośredniego, rozpoczęcia gry, rzutu rożnego lub dowolnego strzału samobójczego,nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz rzutu pośredniego, sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,
   • nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz rzutu pośredniego, sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,
   • na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 5 sekund, przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu, piłkę przejmuje drużyna przeciwna,
   • odległość obrońcy od piłki, podczas wykonywania rzutów i autów, wynosi minimum 3 m (kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka = 2min)
  3. Zasady Gry – Gra niedozwolona:
   • jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki „bark w bark”.
  4. Zasady Gry – Kary:
   • za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia każe zawodników żółtą kartką = 2min,
   • przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek – nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko,
   • za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika,
   • ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych
  5. Zasady Gry – Rozstrzygnięcia końcowe:
   • przy rozgrywkach grupowych mecz może kończyć się remisem, w fazie finałowej remisy są rozstrzygane poprzez rzuty karne – wykonuje się 3 rzuty karne, a następnie po 1 strzale do wyłonienia zwycięzcy,
   • przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,
   • w rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn bierze się  pod uwagę:
    • bezpośredni pojedynek,
    • różnice bramek,
    • ilość bramek zdobytych,
   • przy ilości drużyn 3 lub więcej z tą samą ilością punktów sporządza się tzw. „małą tabelkę” i bierze się pod uwagę:
    • różnicę bramek w całym turnieju,
    • ilość bramek zdobytych,
    • w ostateczności, jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie,
  6. Zasady Gry – Punktacja w fazie grupowej
   • Zwycięstwo – 3pkt
   • Remis – 1pkt
   • Porażka – 0pkt
  7. Zasady Gry – Punktacja w fazie finałowej
   • Zwycięstwo – 3pkt
   • Zwycięstwo po karnych przy remisie – 2pkt
   • Porażka po karnych przy remisie – 1pkt
   • Porażka – 0pkt

VI. NAGRODY

 1. Łączna wartość nagród wynosi 54.000,- złotych.
  • Zwycięzca 1 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 15.000,- zł
  • Zdobywca 2 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 8.500,- zł
  • Zdobywca 3 miejsca otrzyma: Puchar, medale dla każdej osoby, nagrody rzeczowe o wartości 5.500,- zł
  • MVP Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł
  • Bramkarz Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł
  • Król Strzelców Pucharu otrzyma: statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 500 ,- zł, a firma którą reprezentuje nagrodę o wartości 3.500,- zł
  • Pozostałe drużyny (4-16): statuetkę, nagrody rzeczowe o wartości 1.000,- zł
 2. Królem Strzelców zostaje zawodnik z największą ilością zdobytych bramek, a w przypadku kilku osób o tej samej liczbie goli – decyduje wyższa zajęta pozycja drużyny. W przypadku, gdy zawodnicy są z jednej drużyny, decyduje Organizator.
 3. MVP Pucharu wybiera Organizator i Partnerzy organizacyjni.
 4. Bramkarza Pucharu wybierają Uczestnicy – nie mogą jednak głosować na swojego zawodnika.

VII. PATRONATY

 1. Patronatem honorowym imprezę objęły instytucje: ECHO DNIA, Radio eM, CK SPORT, Kielecki Futbol, Rzeźnik Polski, Doceń Polskie, BMP,
 2. Patronatem medialnym – ECHO DNIA, Radio eM, CK SPORT, Kielecki Futbol, Rzeźnik Polski, Doceń Polskie, BMP
 3. Patronatem technicznym imprezę objęła firma RS ACTIVE – S.Szmal&R.Wasiak – Oficjalny Dystrybutor Marki Hummel

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania meczów.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym lub w hotelu.
 3. Mecze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że pogoda zagrażać będzie bezpieczeństwu Uczestników.
 4. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy Uczestników lub osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 8. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych firmy przez Organizatora, jego partnerów Organizacyjnych, Patronów Honorowych, Patronów Medialnych oraz Partnera technicznego.
 9. Wniesienie opłaty i zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie przez Uczestników oznacza akceptację i znajomość treści Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo do ostatecznej decyzji, czy dany Uczestnik weźmie udział w Imprezie.

Kielce 14.11.2019

Przewiń do góry